** فلومتر کانالهای باز و لوله نیمه پر  انواع متفاوتی دارند که از جمله آنها می توان به فلومتر آلتراسونیک کانال باز و لوله نیمه پر,فلومتر راداری,فلومتر سازه پارشال اشاره کرد که در ادامه در مورد هر کدام توضیح داده خواهد شد. 

 

 

فلومتر آلتراسونیک کانال باز و لوله نیمه پر

 

 

 

 

فلومتر راداری جهت دبی سنجی لوله های نیمه پر و کانالهای باز

 

 

 

 

فلومتر سازه پارشال جهت دبی سنجی کانالهای باز